De faraomier is een mier, die oorspronkelijk uit het tropengebied komt. De Faraomier leeft dan ook het liefst in een warme omgeving van gemiddeld 30 graden. Het feit dat de Tropenmier in Nederland is beland, komt door de wereldwijde handel, hierdoor hebben ze zich over een groot deel van de wereld verspreid. De werksters zijn 3 tot 4 mm lang en bruingeel van kleur met een iets donkerder achterlijf. De koninginnen zijn 4 tot 5 mm lang en eveneens bruingeel. Mannetjes Farao mieren zijn zwart/bruin tot zwart van kleur, gevleugeld en gemiddeld 3 tot 4 mm lang.


De ontwikkeling en leefwijze van de faraomieren


Faraomieren zijn polygynie, wat inhoudt, dat er meerdere Koninginnen zijn. Een koningin legt in totaal gemiddeld c.a. 300 eieren. De duur van ei tot volwassen dier is bij 30 graden en 80% relatieve luchtvochtigheid is ongeveer 2 maanden. In tegenstelling tot tuinmieren, leggen faraomieren geen bruidsvlucht af. Faraomieren leven over het algemeen niet langer dan één jaar. Zo is de worden werksters gemiddeld 2 maanden, mannetjes slechts 2 tot 3 weken en koninginnen c.a. 9 maanden. Wat voedsel betreft kijken farao mieren niet zo nauw. Faraomieren zijn dan ook alleseters. Desondanks hebben ze voorkeur voor vleeswaren.


Schade en overlast door faraomieren


Faraomieren zijn zeer hinderlijk in keukens, daarnaast kunnen Faraomieren ook bacteriën overbrengen, op wonden afkomen en/of onder gips kruipen.


Het voorkomen van faraomieren


De beste manier om de faraomier te bestrijden is door hoge eisen te stellen aan de hygiëne. Dit houdt o.a. in het bewaren van levensmiddelen in goed gesloten bussen en binnenkomende goederen, in het bijzonder de goederen die afkomstig zijn uit de tropen, controleren.


Zelf bestrijden van faraomieren


Op dit moment zijn er particulieren geen wettelijk toegestane middelen om de faraomier te bestrijden. Bij overlast van faraomieren dient men dus te allen tijde een professioneel bestrijdingsbedrijf in te schakelen. Het beste is echter overlast te voorkomen door voedingsmiddelen goed afgesloten op te bergen en met name in de keuken zeer hygiënisch te werk te gaan.


Faraomieren


Mieren kunnen via hun urine en ontlasting ziektekiemen verspreiden, waardoor voedselvergiftiging kan ontstaan. In Nederland wordt de overdracht van ziektes via mieren niet centraal onderzocht en geregistreerd. Daardoor is niet precies bekend hoe vaak ziekteverschijnselen kunnen worden gerelateerd aan mieren.


ALGEMEEN


De faraomier is een mierensoort die oorspronkelijk afkomstig is uit de tropen maar reeds rond 1900 in Nederland is ingevoerd. Vooral na 1945 is hij mede door het aanbrengen van centrale verwarming in gebouwen enorm in aantal toegenomen en komt inmiddels in het gehele land voor. Faraomieren zijn, zoals vrijwel alle mieren, sociale insekten en leven in z.g.n. staten. Binnen zo'n mierenstaat is er sprake van een duidelijke taakverdeling: De koninginnen zorgen voor de voortplanting en zij leggen de eieren,de werksters (onvruchtbare vrouwtjes) zorgen voor de voedselvoorziening en verzorgen de larven,en de mannetjes bevruchten de koninginnen.


UITERLIJK


Werksters 2,2 tot 2,6 mm. Bruingeel met een donkergekleurd achterlijf.
Koninginnen 3,5 tot 4,8mm. Bruingeel met donkergekleurde kop.
Mannetjes 2,8 tot 3,1mm. Zwartbruin met bleekgele poten en antennen, gevleugeld.
Larven zijn pootloos en wit van kleur.LEEFWIJZE
Faraomieren voelen zich het beste thuis bij een temperatuur van ca. 30 graden C. en leven in Nederland uitsluitend binnenshuis. Per volk hebben ze meerdere nesten die dan ook meestal op warme plaatsen te vinden zijn zoals in de omgeving van kachels, radiatoren en ovens. Het zijn alleseters en ze worden o.a. aangetroffen in brood, suiker, hondenvoer en andere levensmiddelen maar ze hebben een voorkeur voor vlees(waren). Per nest kunnen bij faraomieren wel tot 400 koninginnen leven die c.a. 9 maanden oud kunnen worden, in welke tijd zij ieder ongeveer 300 eitjes leggen.


SCHADE


Uitermate hinderlijk optreden in keukens en andere verblijven en overbrengers van o.a. ziekteverwekkende bacterien.


WERING/BESTRIJDING


De enige mogelijkheid om faraomieren te weren is het zorgvuldig controleren van binnengekomen goederen en het bewaren van levensmiddelen in goed gesloten potten en bussen. Als de aanwezigheid van faraomieren geconstateerd wordt is het zaak zo snel mogelijk met de bestrijding te beginnen om verdere verspreiding te voorkomen. Voor een effectieve bestrijding is het noodzakelijk alle koninginnen te doden, maar met spuitmiddelen bereikt men de nesten niet. Alleen met de lokaasmethode, waarbij de werksters het lokaas meenemen naar het nest, is het mogelijk zowel de volwassen mieren als de larven te doden. Voor het uitvoeren van een bestrijdingsactie op basis van de lokaasmethode kunt u contact opnemen met Multitect.

Openingstijden


Wij zijn van Maandag t/m Vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.


Contactformulier


Klik hier om het contactformulier te openen